Danh sách ĐỀ THI TIẾNG ANH B2 KHUNG CHÂU ÂU

Chuyên đào tạo Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn Nghiệp vụ lễ tân
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

DẠNG ĐỀ THI TIẾNG ANH B2 KHUNG CHÂU ÂU

Bài thi gồm 4 bài:

Bài 1: Đọc và sử dụng ngôn ngữ

Bài 2: Viết

Bài 3: Nghe hiểu

Bài 4: Nói