Danh sách Lớp NVSP CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC

Chuyên đào tạo Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn Nghiệp vụ lễ tân
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

LỚP HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội liên tục mở các lớp Nghiệp Vụ Sư Phạm và sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học. Lớp khai giảng liên tục hàng tháng