THUẬT NGỮ TIẾNG ANH

Chuyên đào tạo Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn Nghiệp vụ lễ tân
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH

1. THUẬT NGỮ ĐẤU THẦU TIẾNG ANH

Thuật ngữ đấu thầu (Glossary of Procurement Terms) tiếng Anh chuyên ngành cầu đường. Thuật ngữ kỹ thuật mô tả các hoạt động trong hồ sơ dự thầu. Thuật ngữ đấu thầu tiếng Anh được liệt kê theo thứ tự Alphabet:

Acceptance of bids

Acceptance by the competent person of the evaluated most responsive bid

Chấp thuận trúng thầu

Chấp thuận của người có thẩm quyền đối với hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng cao nhất  

Adjustment of deviation

Addition or adjustment by procuring entity to correct omissions or redundant items in bids against requirements of bidding documents as well as correction of internal inconsistencies in different parts of bids.

Hiệu chỉnh sai lệch

Là việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu thực hiện.

Advance payments

Payments requested by the contractor prior to commencement of work under a contract

Tạm ứng thanh toán

Là việc thanh toán cho nhà thầu trước khi bắt đầu công việc được thoả thuận trong hợp đồng 

 

 Download thêm các thuật ngữ đấu thầu ngành cầu đường tại đây.

 

 2. THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)

C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm

C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí

 

Download thêm các thuật ngữ xuất nhập khẩu tại đây.

 

3. THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ (AUTO TECHNICAL NEWWORDS)

B

BA (brake assist)
Hệ thống hỗ trợ phanh gấp.

BARO (Barometric pressure)
Máy đo áp suất

BAROS-BCD (Barometric pressure sensor-BCDD)
Cảm biến máy đo áp suất

BAS (Brake Assist System)
Bộ trợ lực phanh

BDC (Bottom dead center)
Điểm chết dưới

BHP (Brake Horse Power)
Áp lực phanh

Download thêm các thuật ngữ CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ tại đây.

 

 LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC:  0964 86 86 50 (Tú Oanh)

mail:  tuoanh@giaoducvietnam.edu.vn